esmaspäev, 24. märts 2008

Uue-Antslale ja Uhtjärvele tuleb ühine külavanem1. märtsil Uue-Antsla rahvamajas Uue-Antsla ja Uhtjärve küla koosolekul arutleti külavanema valimise ja küla arendamise üle. Kohale oli tulnud 21 inimest; 8 Uhtjärve ja 13 Uue-Antsla küla elanikku.
Kuigi Uue-Antsla ja Uhtjärve küla probleemid tunduvad olema erinevad, otsustati siiski valida ühine külavanem. Külasid ühendavad pikaajalised traditsioonid, arengukavagi on 2005 aastal kirjutatud kahe küla peale. Samuti on Uue-Antsla rahvamaja ja park heaks kokkukäimise kohaks mõlemale külale. Uhtjärve külal pole sellist kohta kõrvale pakkuda ja tekib küsimus, kas see ongi otstarbekas. Uue-Antsla küla arendamise eelistamise peaks vältima külavanemale abiks ja käepikenduseks valitav külaaktiiv, kus saab olema kummastki külast kaks inimest.
Järgmine koosolek tuleb pühapäeval 6. aprillil kell 12.00 Uue-Antsla rahvamajas, et valida külavanem ja külaaktiiv. Seniks mõelge välja oma külavanema kandidaat, võib seada ka ise end üles. Kindlasti peab olema kandidaat nõus seda usaldusametit vastu võtma. Samuti on oodatud külaaktiivi kandidaadid. Lõplik sõna külaaktiivi kokkupanemisel jääb siiski valitud külavanemale. Külavanema eesmärgiks on olla lüliks küla ja vallavolikogu vahel.
Küla arengueelistuste ja tulevikupildiga tutvumine tekitas elava arutelu selle üle, mida tahetakse näha Uue-Antsla ja Uhtjärve külas. Tekkisid mõtted, kuidas levitada infot ja kus võiks olla üleval infotahvlid. Pakuti välja, et rahvamajas võiks tegutseda huviringid kõigile - sülelastest eakateni. Tulevikku näikse olema ka kinonäitamise taastamisel rahvamajas. Selleks on võimalik fondidest taotleda toetust. Selleks, et erinevatest fondidest rahasid saada, pole tarvis suurt küla, peab vaid olema kokkuhoidev külakogukond ja head ideed. Arengukava täiendamiseks on oodatud igasugused külaelanike mõtted, olgu nad esialgu kui utoopilised tahes. Järgmisel koosolekul mõtisklemegi selle üle - kuhu ja kuidas edasi.

KARILLE BERGMANN