esmaspäev, 26. mai 2008

Vana-aja Jaanipäev

Uue-Antsla ja Uhtjärve küla vana-aja stiilis

J A A N I P Ä E V

24. juunil algusega kell 18.00 Uue-Antsla rahvamaja juures

  • Vana-aja mängud
  • Ennustamised
  • Sõnajalaõie otsimised
  • Jaanituli
  • Pillimees
  • Kindlasti veel muudki huvitavat

Kaasa piknikukorv (vahva oleks kui seal leiduks näiteks omatehtud saia-leiba, sõira, suitsuliha, soolaube, soolakurki vm talutoitu).

Võimalusel tulla rahvariietes või rahvuslikes riietes.

Palve külaelanikele, kellel on soov ja võimalus toetada jaanipäeva üritust auhindadega (millegi oma valmistatuga), võtke ühendust Varje ja Elleniga või toimetage auhinnad nende kätte hiljemalt 15. juuniks

Ootame aktiivset osalemist, teeme ise oma peo mõnusaks!

III Koosolek

18. mail toimus kolmas külakoosolek. Plaanis oli ka pärast koosolekut pargialust koristada ja lõkkeplatsile kive paika panna. Kahjuks selle plaani rikkus ära vihmasadu. Koosolekul otsustati moodustada küla MTÜ, seda enamasti selle tarbeks, et oleks võimalik erinevatest fondidest rahasid taotleda. Kohalolnud otsustasid ka paluda külaelanikel külaelu toetuseks iga külaliikme käest 10.- krooni aastas ühisürituste ja omaosaluste tarbeks. Raha hakkab koguma valla pearaamatupidaja ja külaaktiivi liige Liina Tell.

Teatavaks tehti ka külaaktiivi liikmed: Uue-Antsla külast Anti Värton ja Liina Tell ning Uhtjärve külast Karille Bergmann ja Tiina Neeve

Otsustati ka teha vallavalitsusele kaks kirja: Uue-Antsla pargi aluse maa omandiküsimuste kordaajamine; Uue-Antsla bussijaama taguse lagunevate hoonete peremeeste ülesleidmine. Muret tekitasid ka hooned, milledel on hooletud peremehed. Lagunedes riivavad need silma ja kergesti ligipääsetavuse tõttu on ka ohtlikud. Otsustati peremeestega nõu pidada ja vajadusel ka talgute korras appi minna.

Üheks päevakorrapunktiks oli valla poolt eraldatava kandiraha kasutamine ja edasine tegutsemine.

Otsustati alustada jalgpalli- ja võrkpalliplatsi tegemisega, purskkaevu puhastamise ja kordategemisega ning korraldada 24.juuni kell 18.00 vana-aja stiilis külajaanipäev. Mõtiskleti ka Devoni liivakivi paljanditele juurdepääsuks võimaluste loomise ja selle juurde viiva viida paigaldamise üle.

Järgmine talgupäev saab toimuma 15. juunil kell 10.00 ja seejärel kell 12.00 külakoosolek. Valmistume jaanipäevaks.

Uudised

Nädalapäevad hiljem käis rahvamaja juures kaevamistöö. Aivo Värton organiseeris kopa ja selle abiga sai tehtud süvend lõkkeplatsi tarvis. Välja tõmmati ka rahvamaja nurga taga olnud suur känd. Aivo tõi kohale ka suuremaid ja väiksemaid maakive, milledega tuleb nüüd lõkkeplats ääristada. Aivo Männiste ja Vaike Põldsepp tegid sellega ka algust. 11. mai paiku otsustas aga lõkkeplatsi juures olnud teadmata-tundmata seltskond paika pandud kivid lõkkeplatsi juurest eemale nihutada. Kurb kui külarahva jõududega tehtut hakatakse rikkuma ja lõhkuma.

Jüripäev Uue-Antslas

23. aprilli õhtul pidasime Jüripäeva. Õhtul kell kaheksa süütasime tule. Enne kella kaheksat olid lõkkeplatsi juurde kogunenud Uue-Antsla noored, kes kahjuks lahkusid kui külarahvas kogunema hakkas. Tore oleks olnud teada saada ka nende soovidest ja plaanidest ning kutsuda neidki ühistegemistes osalema. Esialgu oli rahvast vähevõitu, kuid õhtu edenedes kogunes meid juba rohkem. Koos räägiti uudiseid ja peeti plaane

II Koosolek

20. aprillil toimusid Uue-Antsla rahvamaja juures koristustalgud. Tublide abilistega sai riisutud rahvamaja ümbrus ja kogutud pargi alt materjali jüritule tarvis. Lõkkeplatsi juurde veeti ka pargi alt suuremad maakivid, et nendest teha lõkkeplatsi ümbrus. Päev lõppes ühise jäätisesöömise ja limpsujoomisega. Vaike võlus välja ka reedeõhtusest peost ülejäänud koduõlle.

Suured tänud teile:

Sirje Aader

Vaike Põldsepp

Aivo Männiste

Anti Värton

Jarnila Raudsepp

Kevin Värton

Liina Tell

Sirli Merimets

Silvia Ingver

Maikel Ingver

Henn Bergmann

Karlo Bergmann

Kairo Bergmann

Hanna Bergmann

Karille Bergmann

Madis Ingver

laupäev, 10. mai 2008

Külakoosolek

Tuletame meelde, et 18.mail toimub külakoosolek. Peale koosolekut on plaanis tunnine kultuurimaja ümbruse korrastamine. Ootame rohket osavõttu!

Koolituspäev

Laupäeval 10.mail toimus Nõiariigis õppepäev. Martin õpetas külavanemale ja tema abidele Uhtjärve ja Uue-Antsla kodulehekülje kasutamist. Koos tutvuti kodulehe koostamise võimalustega.

Saatke uudised ja teated Madisele, madis.ingver@mail.ee, et neid lisada kodulehele.

Ootame aktiivset osavõttu!

esmaspäev, 5. mai 2008

Meie külavanem käis Loosil

18. aprillil oli Vastseliina vallas Loosil Võrumaa IV Külade Päev. Lektor Silva Anspal rääkis teemal „Kas positiivne olla on raske?”. Kuulati ja tehti ettepanekuid Leader-programmi kogukonna meetme kohta. Meelelahutust pakkusid kohalik noor lauljatar, Loosi naljanaised ja tipp-poliitikud oma debatiga katuserahade teemal. Urvaste vald oli suhteliselt väikesel üritusel esindatud tervelt 5 inimesega (Aivo Männiste, Karille Bergmann, Madis Ingver, Airi Hallik-Konnula, Mariina Kõller) ning paistis silma keskmisest noorema meeskonna poolest.

Uue-Antsla rahvamaja isetegevuslased külas Rõuge rahvamajas

Varakevadiselt ilusal 5. aprilli õhtul käisid Urvaste valla ja Uue-Antsla rahvamaja isetegevuslased külas Rõuge rahvamajas, viimas kevadist külakosti laulu ja tantsu näol Rõuge valla rahvale. Peoõhtul esinesid Urvaste naisansambli tublid lauljad, alati rõõmsameelsed Urvaste valla segarahvatantsurühma tantsijad, tantsuks mängis Uue-Antsla rahvamaja levimuusikaansambel Part’y oma uue kavaga. Tahaks siiralt tänada kõiki lauljaid, tantsijaid ja pillimehi. Oli tore peoõhtu. Jääme pikisilmi ootama Rõuge isetegevuslaste vastukülaskäiku, mis peaks toimuma juba sügisel. Nii et jälgige reklaami ja tulge uudistama, millega tegeleb Rõuge rahvas. AIVO MÄNNISTE

Uue-Antsla pood sulgus vaid üheks päevaks

1. aprillil oli Ayre pood Uue-Antslas suletud, kaupluse eksisteerimise ajal (16 aastat) esimest ja seni ka viimast korda. Mõningatel hinnangutel oli tegemist lihtsalt aprillinaljaga, sest järgmisel päeval oli pood taas avatud. Eelnev kuulutus vallalehes vihjas otseselt lõplikule sulgemisele, süüdistades selles ka vallavalitsuse poolset ebavõrdset kohtlemist ettevõtluses. Vallavanem Lembit Luts vastas vallalehe pärimise peale, et tema eriti sellest süüdistusest välja ei teinud, sest vallamajas pole ühtegi ettevõtlusvaenulikku otsust tehtud. Poe omanik Peeter Tarikas palub vabandust, et inimestele jäi kuulutusest mulje, nagu suletaks pood lõplikult.

MARGUS KONNULA

Emadepäev

Emadepäevale pühendatud õhtu toimub 9. mail kell 19.00 Uue- Antsla Rahvamajas. Seekord on tegemist väikese juubeliga, sest viiendat korda valime Urvaste valla Aasta Ema. Selle väga auväärse tiitli omaniku leidmisele kutsume kõiki kaasa aitama. See ei tohiks raske olla, sest tublidest emadest meil puudust ei ole. Oma valikut saab teha raamatukogudes, raamatute laenutuspunktides ja koolimajas 5. maini. Õhtu meeleolu loob Toivo Nikopensius oma lauludega. Üllatusesinejad pakuvad seekord veidi tõsisemat, ehedat, kaunist muusikat, mida hing just sellel õhtul võib ihaldada. Kaetud on kohvilaud, võimalik ka laudade broneerimine. Kaunist maikuud kõigile!

EVI ZIRK