laupäev, 20. detsember 2008

16.12.2008 - Riigimetsast saab ka iseseisvalt jõulukuuske leida

Seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt korraldatavate kuuseretkede populaarsusega on RMK otsustanud võtta kasutusele täiendava võimaluse ja lubada huvilistel ka iseseisvalt jõulukuuske riigimetsa otsima minna.

RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on jõulude eel metsa minek ning sealt sobiva kuuse valimine omaette rõõmuks, mis muudab pühad ka sellevõrra erilisemaks sündmuseks. „Kuuseretkedega soovime ellu äratada ammust perekeskset traditsiooni ühiselt metsast jõulukuusk leida,“ rääkis Rammo. „Aga kuivõrd meie programmid on eriti suurlinnade ümbruses väga populaarsed ja eeldatavalt kõiki huvilisi me kahjuks ei saa vastu võtta, siis otsustasime pakkuda ka iseseisvalt kuuseotsimise võimalust,“ lisas Marge Rammo.

Enne iseseisvat metsa minekut tuleb jõulukuuse eest tasuda RMK kontole vastavalt hinnakirjale ja kindlasti veenduda, et tegemist on riigimetsaga. „Seda näitavad riigimetsa sildid teede ääres, aga parim võimalus on kontrollida metsaregistrist järele,“ selgitas RMK metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Väät. Metsaregister asub aadressil http://register.metsad.ee/avalik.

Jõulukuuski tohib raiuda sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada; teede ja kraavide servadest, liinide alt. Metsanoorendikest ja kultuuridest, kuhu nad on inimese poolt istutatud või neist loodetakse saada tulevikupuid, sealt on nende varumine keelatud. Samuti ei tohi kuuski raiuda kaitsealadelt, sest seal kehtivad erinevad piirangud. Valdavalt on kaitsealade piirid samuti looduses märkidega tähistatud, kuid parima ülevaate saab jällegi metsaregistrist, kus on näha ka erinevad looduskaitselised piirangud. Jõulukuuski tohib varuda riigimetsast metsaomaniku huve kahjustamata.
Info:www.rmk.ee
Kuni ühe meetrise kuusepuu hinnaks on 29.50 krooni, kuni kahemeetrise hind on 118 krooni ning kuni kolmemeetrise hind 236 krooni. Tasuda saab Riigimetsa Majandamise Keskuse kontole nr 10002021370008, selgitusse palume märkida jõulukuusk ja maakond, kuhu kuuske otsima suundutakse. „Metsa minnes tuleb maksekorraldus kindlasti kaasa võtta, tõendamaks kuuseraiumise seaduslikkust,“ ütles Toomas Väät. Sellist kuuse raiumise võimalust pakub RMK kuni aasta lõpuni.

Ühised kuuseretked loodusharidusliku programmiga alustavad homme, 17. detsembril ja kestavad kuni 23. detsembrini kaks korda päevas 19 kohas üle Eesti. Venekeelse juhendamisega kuuseretked toimuvad 29.-30. detsembril 4 kohas. Lisainfo ja registreerimine toimub www.rmk.ee/kuuseke. Kaasa tuleks võtta oma saag ning kohale tulla oma transpordiga. Riietuda kindlasti vastavalt ilmale ning varuda piisavalt aega, kuna kuuseretk kestab kokku ca 2 tundi.
info:www.rmk.ee

neljapäev, 11. detsember 2008


07.detsembril Uue-Antslas kaduma läinud
VALGE EMANE KASS.

Erilised tundemärgid:
üks silm sinine, teine roheline; kass on kurt.

Kui kass on oma rännakutel jõudnud Teie koju või olete sellist kassi kusagil näinud, andke palun teada telefonil 53 706 151.

Info eest ette tänades,
Kati

teisipäev, 9. detsember 2008

Ööl vastu 24. novembrit (suur lumetorm) läks Uue- Antslast kaduma noor isane segavereline hundikoer. Koeral oli kaelas lai kaelarihm, mille küljes kett. Koer on argliku loomuga, marutaudi vastu vaktsineeritud. Koera nimi on Tommi.
Kui keegi on koera näinud, palun helistage telefonil 5021787!

laupäev, 29. november 2008

UUE-ANTSLA RAHVAMAJAS

Kolmapäeval 17. detsembril kell 13.00
EAKATE JÕULUPIDU
- Väike kontsert
- Mõnusad vahepalad Nursi naljanaistelt
- Hea meeleolu loob ja tantsuks mängib Antsla KSK rahvamuusika ansambel Sinilill
- Loomulikult on kaetud jõululaud
NB! Palume kindlasti ette registreerida hiljemalt 15. detsembriks Urvaste valla sotsiaalnõuniku juures (Agnes Parmas tel 785 7355 või 5290 722) või Uue-Antsla Rahvamaja 5695 4056 Aivo Männiste
Bussiringid:
Kell 12.00 Urvaste mõis- Urvaste kool- Kirikuküla- Koigu- Visela- Restu- Kuldre- Kuldre rist- Uue-Antsla
Kell 12.45 Vaabina bussipeatus- Vaabina risttee- Uue-Antsla
Bussiring tagasi orienteeruvalt kell 17.00
Laupäeval 20. detsembril kell 20.00
URVASTE VALLARAHVA JA ISETEGEVUSLASTE JÕULUPIDU
Õige peotuju loob ja tantsitab ans. Hoia ja keela Võrust.
Õhtut veab ja taltsutab proua Erja
Üllatusi külvab ja kinke jagab Vana
Lauake kata end kaasa, väike kink põue, sõber kaenlasse ja tule jõulupeole.
NB! Bussiringi vajadusest palume teatada tel 5695 4056 Aivo
Pühapäeval 21. detsembril kell 14.00
URVASTE VALLA MUDILASTE JÕULUPUU
Jõuluvana ja päkapikud ootavad neid mudilasi, kes ei käi veel koolis ega lasteaias.
NB! Bussiringi vajadusest palume teatada tel 5695 4056 Aivo

Taotlege toetust oma elu edendamiseks!

Uue aasta algul avanevad LEADER-programmi taotlusvoorud. Võrumaal (välja arvatud Setomaa vallad) vahendab LEADER-programmi toetusraha Võrumaa Partnerluskogu. Ka selle, mis tegevuste jaoks Võrumaal raha antakse, on suurelt jaolt paika pannud Võrumaa Partnerluskogu koostöös ettevõtjate, külaseltside ja vallavalitsustega. Ehkki PRIA ei ole meie kavadele veel lõplikku heakskiitu andnud ja mõned pisiasjad võivad muutuda, tasub siiski juba praegu hakata projekti kirjutamisele mõtlema.
Tulevaks ja ületulevaks aastaks on Võrumaa Partnerluskogul kasutada üle 24 miljoni krooni, millest 2009. aastal läheb projektitoetusteks 10 miljonit krooni. Kellele ja mille jaoks siis toetust antakse?
Väiketootmisettevõtte toetus. Toetust saavad siin vähemalt aasta tegutsenud mikroettevõtted ja FIEd, kelle aastane müügitulu on vähemalt 37 552 krooni. Toetust saab tootmishoone ehituseks ja remondiks, tehnika soetamiseks, patendi, kasuliku mudeli ja kaubamärgi taotlemiseks, uuringuteks ja tootearenduseks. Väikseim toetussumma on 50 000 krooni ja suurim 600 000 krooni.
Ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus. Seda saavad taotleda ettevõtted, omavalitsused, MTÜd ja sihtasutused. Toetust saab ühiseks tootearenduseks, ühisturunduseks (messil osalemine), vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide väljaehitamiseks. Ettevõtjate ühendused ja katusorganisatsioonid saavad taotleda abi ettevõtlust toetavate multifunktsionaalsete keskuste arendamiseks. Toetussumma suurus on samuti 50 000 – 600 000 krooni.
Külakogukondade algatusvõime toetamine elukeskkonna parandamisel. Toetust saab taotleda külade elukeskkonna arendamiseks ja kogukondade teadlikkuse tõstmiseks. Siia alla käivad nii ehitus- ja lammutustööd kui projekteerimine, kaartide ja infoviitade väljapanek, samuti koolitus. Taotleda võivad MTÜd, sihtasutused, kohalikud omavalitsused. Minimaalne toetussumma on 30 000 krooni, maksimaalne 300 000 krooni.
Kohaliku kultuuripärandi säilitamine
. Toetust saavad küsida MTÜd, sihtasutused ja omavalitsused. Toetust saab üritusteks, õpitubadeks, rahvariiete ostmiseks, ringitegevuseks, heakorratöödeks, infomaterjalide koostamiseks ja trükkimiseks, mainekujunduseks ja meeneteks. Minimaalne toetussumma on 30 000 krooni, maksimaalne 150 000 krooni.
Noorte potentsiaali toetamine ning kaasamine kogukonda. Toetust saavad küsida MTÜd, sihtasutused ja omavalitsused. Toetust saab õpitubade ja ringide tegevuseks, noorteruumide sisustuseks, ühisüritusteks, konkurssideks, uuringuteks, rahvusvaheliseks koostööks jne. Minimaalne toetussumma on 25 000 krooni, maksimaalne 250 000 krooni.
Kogukondade, kultuuripärandi ja noortemeetme puhul on toetus kuni 90 % projekti maksumusest ning ülejäänud panus ei pea tingimata olema rahaline, vaid võib olla ka vabatahtlik töö. Ettevõtjate toetus on kuni 60% investeeringu maksumusest. Kui ettevõtluse arendamise toetust taotleb omavalitsus, sihtasutus või MTÜ, on toetusmäär kuni 90% maksumusest, infrastruktuuri investeerigu puhul on aga ka MTÜdele ja omavalitsustele makstava toetuse piirmäär 60%.
Vaata lisa www.werro.ee/partner
Veel tänavu detsembris aga saab PRIAst taotleda toetust külade uuendamiseks ja arendamiseks (meede 3.2). Raha saab küsida avaliku kasutusega hoonete, ruumide ja õuealade väljaehitamiseks, külaviitade paigaldamiseks, sporditarvikute, muusikariistade ja rahvariiete ostmiseks. Toetusmäär MTÜdele ja sihtasutustele on kuni 90%, ettevõtjatele kuni 65% investeeringu kogumaksumusest. Oluline on nii meetme 3.2 kui LEADER-toetuse puhul meeles pidada, et esmalt tuleb investeering ise ära teha ja raha kantakse üle tagantjärele.
Vaata lisa www.pria.ee
Airi Hallik-Konnula

reede, 28. november 2008

Vallaleht taas tellimises

Taas saab tellida Urvaste Valla Lehte, tellimisindeks endiselt 00959, tellimishind 7 krooni kuu, miinimumperiood 6 kuud.
Tellida peaks saama ka Eesti Posti kodulehelt

Leitud telefon.

LEITUD UUE-ANTSLAST KORTERMAJADE PUMBAJAAMA JUUREST KLAPIGA ALCATEL'I TELEFON. SEES TELE2 KAART JA TELEFONIL KAAMERA. INFO TELEFONI KOHTA 55605183

teisipäev, 25. november 2008

Lumelükkamisest

Ilus talv on andnud endast märku ja ehk on võimalik sel aastal ilusat lund oodata ka jõuludeks! Aga nagu ikka, igal heal asjal ka omad pahad pooled. Selle aastane "tuleproov" lumesajuga on pannud meie lumelükkajad juba tõsise katsumuse ette ja näidanud ära ka nõrgad tahud. Loodetavasti õpime kõik oma vigadest ning täiendame oma oskusi selles valdkonnas igapäevaselt. Nüüd aga kõigest lähemalt
2008-2009 ja 2009-2010 talvel on Urvaste vald lumelükkamiseks jagatud neljaks eri piirkonnaks (kaardid saadaval valla kodulehel).
I piirkond: Visela, Koigu, Kirikuküla ja Urvaste külad -Fie Elli Kurss. Vallo Kurss, tel: 56 567 757, e-post: vallo.kurss@mail.ee
II piirkond: Ruhingu, Lümatu, Vaabina külad - Fie Madis Ingver. Madis Ingver, tel: 52 287 04, e-post: madis.ingver@mail.ee
III piirkond: Pihleni, Uue-Antsla, Uhtjärve külad - Fie Elli Kurss. Vallo Kurss, tel: 56 567 757, e-post: vallo.kurss@mail.ee
IV piirkond: Kuldre, Toku, Kassi ja Kõlbi külad - AS Kagu Teed. Indrek Veski, tel: 51 036 23, e-post: indrek.veski@vorumaateed.ee
Lähtuvalt lumelükkajatega sõlmitud lepingutest, peab olema tagatud lumelükkamine esmajärjekorras koolide ning lasteaia ümber ja külakeskustes, busside ja piimaautode graafikujärgne liiklus ning seejärel valla ja erateedel. Lumetõrjega peavad alustama lümelükkajad pärast lumesaju lõppu või tuisu lõppemist või vastutava vallaametniku korraldusel. Liiklus kogu piirkonnas peab olema tagatud 10 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppu.
Lumelükkamine majapidamisteni toimub väravani või hoovi alguseni. Hoovi lumekoristus on eraomaniku enda vastutada.
Erateedel palume teele ulatuvad puud või oksad likvideerida kuni 2 meetri ulatuses teeservast, et tagada lumelükkamiseks vajalike masinate ligipääs. Lumelükkajal on õigus loobuda eratee lumetõrjetööst, kui vastav nõue ei ole täidetud.
Info: Lisaks on võimalik teil leida täpsustavat kaardimaterjali ja infot Urvaste valla kodulehelt: www.urvaste.ee - dokumendid - Teehoid
Kaunist talve kõigile!

Abivallavanem
Kristjan Võrno

esmaspäev, 24. november 2008

Laske sandid tuppa…


Aasta hakkab lõppema- tegemist aasta kõige pimedama ning hingede kodus käimise ajaga. Ammusest ajast on teada, et novembris liiguvad ringi mardid ning kadrid. Kes nad siis ikkagi on ja miks nad ringi käivad?
Mardid käivad ringi mardilaupäeval 9.novembril ning kadrid kadripäeval 25.novembril.
Kuna on hingedeaeg, siis arvatakse, et mardid ja kadrid on koju käimas esivanemate hinged. Välitööd peaksid selleks ajaks juba lõppenud olema, porgand-peet üles võetud, otsas ka grillihooaeg. Paras aeg kõige pimedamal ajal koos midagi lõbusat ette võtta. ning mõned maskid meisterda ja laulud selgeks õppida.
Nii martidel kui kadridel on üsna kindel tegevuste järjekord ning kokku võiks laulda suisa seitse kuni üheksa laulu: sissepalumise, teretus, tulesüütamise, uurimise-mõistatuselaul, mangumise, tantsu, tänu ja teeleminekulaul. Mardil ja kadril on kaasas ka elus tuli millest jätavad osakese igasse perre, kus nad käivad. Sellele on üsna loogiline seletus– et aasta kõige pimedamal ajal valgust rohkem oleks. Ning see tuli, mis hingedeajal süüdatakse kogub jõudu jaanipäevani välja, mis siis suurteks lõketeks põlema pannakse.
Mardid soovivad järgmiseks aastaks viljaõnne. See soov on ju ka täna vajalik, sest sellest sõltub maapiirkonna paljude inimeste jõukus ja toidulaud. Ning hääd soovida pole kunagi liiast– pigem oleme positiivse väljaütlemisega liiga kitsid.
Martidele ei peaks andma raha. Hambaraha antakse kadrile, kel „titt“ ühes. Martidele antakse ikka toidukraami, millega hää pärast pidutseda. Kui raha saamisest ja andmisest ei saa üle ega ümber, siis ei tohiks see valdavaks saada.
Käisime meiegi naiste ja lastega santimas. Selleks saime eelnevalt kokku ning rääkisime ja tutvusime kombestikuga. Me ei, pea tegema kõike nii nagu sajand ja rohkem tagasi, kuid mingeid põhimõtteid võiks ehk teada need, kes sandivad ja need, kes sante vastu võtavad. Inimeste seas on tekkinud võõristus ja sante ei taheta tuppa lubada. Laske ikka sandid sisse– üldjuhul on lapsed enda kostümeerimise ning laulude-mõistatuste õppimisega vaeva näinud. Andide saamine on loomulikult tähtis, kuid vaevalt põhjuseks maiustustepuudus– käiakse ikka lõbutsemas, koos tegutsemine ja ettevalmistamine on äärmiselt oluline. Peaks just innustama lapsi– see on koht, kus nad peavad mõtlema, vaeva nägema ning ennast väljendama. Nad on nõus loobuma selleks õhtuks arvutist ja telerist…
Meele teeb rõõmsaks ja südame soojaks perede loovus, kus meiegi käisime. Kõige põnevam oligi andide üle vaatamine ja jagamine. Anti juustu, kaerahelbeid, koduveini, hoidiseid, koduseid õunu ja ohtralt komme. Mardiisale anti ka paar kootud käpikuid. Enamuse andidest maitsesime ühiselt ära ja laud sai kraamist täis. Kuna isetehtu ja valmistatu läheb iga päevaga rohkem hinda, siis need annid, mis keldrist toodud on tegelikult kõige väärtuslikumad. Lastele on ikka maiustused olulised ja kindlasti ka raha, kuid siin saame meie, lapsevanemad selgitada, mis on tähtsam
Rahul, õhinal ja rõõmsad olid ka kõik täiskasvanud, kes said ühe toreda ettevõtmise ja kogemuse võrra rikkamaks.
Head santimist ja teisi toredaid-ühiseid ettevõtmisi.
Merle Tombak

Teatrisse sõit

Väljasõit Teatrisse on 27. novembril kell 17.30 Uue-Antsla poe juurest
Veel saadaval pileteid!

MTÜ Näputüüselts ja Võrumaa muuseum korraldavad JÕULUEELSE KÄSITÖÖNÄITUSE.

Näitus on heaks võimaluseks enda ja oma tööde tutvustamiseks võimalikele klientidele.
Tööd ei pea olema uued, võivad olla varem eksponeeritud või ka kasutusel olnud. Peaasi, et nad iseloomustaksid teie tegevust ja tooteid.
Tööd palume varustada andmetega tegija kohta – nimi, telef. nr. ja e-post. Tooted, mis otsivad ostjat peaksid olema varustatud hinnaga. Kuna tegemist on jõulueelse ajaga, pakuksime ka müügivõimalust tootja hinnaga.
Täpsemalt küsi-
Marika Sepp
51928199
sepamari@gmail.com
Tööd tuua detsembri esimesel nädalal Võrumaa Muuseumisse – Katariina 11
tööpäevadel 8 – 16, laupäeval, pühapäeval 10 - 17
kontaktisik Tiia Haug
5254962
7821939

NÄITUS ON KA ALGUSEKS VANA VÕRUMAA KÄSITÖÖLISTE KAARDISTAMISELE.
Tule näitusele ja tutvusta ennast! Mida rohkem meid on seda toredam, nii levitagi uudist ka sõprade ja tuttavate seas .
Näitus on avatud 10.detsembrist. Samal ajal võib muuseumis näha ka vabariigi käsitööliste ühitööna valminud vaipa “Lilled Eesti Vabariigile”.

pühapäev, 23. november 2008

Karmen Kroonmäe: käsitööst sõltuvusesKarmen Kroonmäe (27) on üks tubli noor naisterahvas, kes kasvatab Uhtjärve külas kahte väikest last, 4-aastast Augustit ja 2-aastast Oskarit. Tema mees Reiko on Norras ehitustööl, viis nädalat korraga, nüüd jäi sinna sisse ka nende 1. pulma-aastapäev. Aga pole viga, kui Reiko kord koju jõuab, saab kasvõi kolm nädalat jutti tähistada.
Või siiski – Karmen hakkas sellest aastast raamatupidamist õppima, käib lisaks Pärnu Kutsehariduskeskusele veel mitmetel kursustel ja koolitusel ja juba teeb ka mõnele raamatupidamist. Õnneks on Reiko ema-isa heameelega valmis lastega tegelema kui vaja. „Poisid on tõelised energiapommid ja krutskivennad, igav ja rahulik meil pole,“ kinnitab Karmen.
Sellest hoolimata jõuab Karmen ka tublisti käsitööd teha. „Käsitöö pisik on küljes juba ammu ja see haigus ainult süveneb, olen sattunud sõltuvusse.“
Muidugi ei tee ta käsitööd hommikust õhtuni, vaid siis, kui parasjagu midagi muud ei tee. Vahel hommikul vara, kui lapsed magavad; tihtipeale siis, kui lapsi magama paneb; autosõitude ajal, kui ise roolima ei pea. „Nii andekas veel pole, et rooli keerata ja kududa,“ naerab Karmen.
Vahel harva, kui tähtaeg kukkumas või lihtsal tegemise isu eriti suur, istub ta käsitöö taga terve pika päeva ja vahel ka pool ööd. Ta on omatehtud asju müünud siin-seal laatadel. Laadahooaeg on läbi, aga praegu saab Karmeni „toodanguga“ tutvuda siin.
http://nagi.ee/photos/karmaikel/sets/138693/
Kellele mõni asi meeldima hakkab, on võimalik neid ka soetada. Võtke ühendust karmaikel@hot.ee või 55 63 73 98Tahaks kõike proovida!

Karmen ütleb, et satub kiiresti uutest asjadest vaimustusse ja ei julgegi hästi uusi käsitööliike juurde õppida, sest muidu peab varsti oma väikese majakese lõngahunnikutele ja kõiksugustele käsitöökastidele loovutama. Ja ega Karmen lõngaga piirdu. „Teen kõike, ja kui veel teinud pole, siis hakkan tegema,“ on ta kindel. „Kohaliku puutöömeistri Tarmo tehtud riiuli ahvisin järele ja tegin endale ka kööki sarnase. Nii kvaliteetne ja sirge ei tulnud, kuid mina olen rahul.“
Üle- eelmisel suvel mässas Karmen kaks kuud ühe vana kapi restaureerimisega. „Muidugi, kui Reiko poleks appi tulnud vana värvi maha kraapima, oleks vist siiamaani seda kappi nikerdanud,“ arvab Karmen.
Mõistagi oli omatehtud ka pulmalipp (roosidest süda punasel taustal), mille peale läks oma paar nädalat. Lisaks joonistas Reiko teisegi , kus oli kaks varest peal ja neid sai kokku tehtud 2 eksemplari, lõppviimistlus ikka Karmeni poolt.


Karmen ei hoia oma mehest rääkides kiidusõnu kokku. „Ta joonistab megalt hästi, lahtise käega ja kõik pildid on humoorikad. Tema suur kirg on muusika. Ammune unistus on teha oma bänd, kus mängida ja laulda. Mitte raha pärast teha , vaid ta naudib mängimist ja see tuleb tal tõsiselt hästi välja. Ma ise usun, et ta saaks kõikide pillide mängimisega hakkama, kui ainult see laiskuse-poiss ta juurest minema läheks. Ta oskab veel suupilli mängida ja üha paremini tuleb akordion välja. Ammusel ajal käis ta ka karaoket laulmas nii Tartus Püssirohukeldris, kus said vist teise koha ja Pühajärve Beach Partyl. Nii et mul on kuradima andekas mees:)“

Ja meeldetuletuseks neile, kes ise käsitööd teevad – novembri lõpuni on võimalik veel enda tooteid Toompeale näitusmüügile saata. Täpsemalt siit.
MARGUS KONNULANimekiri Karmeni töödest:
Koon: sokke (kunagi sai palju varvassokke tehtud), kindaid, pontšosid, mütse, salle, kotte.
Heegeldan: kardinaid, õlarätte, salle, pontšosid, mütse, susse, booleroid, pitse, kotte.
Tikin: padjakatetele, voodipesule, pilte linikutele.
Riietele joonistan pilte: T-särgid ja bokserid hetkel.
Vanutamine: hetkel olen vaimustuses mütsidest.
Õmblemine: kardinad, autoistme katted,“ Heade mõtete padi“ (neid on tehtud megalt palju), lastele istumiseks elevandi-padjad, linased särgid meestele ( ka Reikole).
Kõik ei tulegi lambist meelde:)
KARMEN KROONMÄE

esmaspäev, 17. november 2008

MTÜ Kodukant Võrumaa ja Võrumaa Talupidajate Liit kutsuvad VÕRU MAARAHVA AASTALÕPUPEOLE,

Võru Kultuurimajja “Kannel”, Liiva 13,
reedel, 28. novembril 2007, algusega kell 19.oo

Tuju aitab üleval hoida ansambel MESIKÄPP
Vahepalad igale maitsele ja igale eale!

Pääse 150 krooni
Piletid välja osta hiljemalt 24.novembriks telefonidel 53 499 454 (M.Parv) või marika@vaip.werro.ee

esmaspäev, 10. november 2008

KUIDAS SAADA STAARIKS? KUIDAS KINO TEHAKSE?

Pokumaa SA kutsub filmiõhtule reedel, 21. nov. 2008 kell 18.00

KUIDAS SAADA STAARIKS? KUIDAS KINO TEHAKSE?

12. oktoobril 2008 jooksis Saksa telekanalil NDR 45-minutiline film
Lõuna-Eestist, mille peategelaseks on Urvaste mees VALEV PARTS. Kuidas
saab ühest vaikselt metsanukas elavast pensionieas mehest staar?
Kas me ise teame, kes meie kõrval elavad - et see võib olla näiteks
maailmameister metsalangetamises?
Millisena näeb Lõuna-Eestit võõrsilt tulnud telemeeskond?

Kohtume filmis osalenud inimestega ja vaatame ära NDRi sarja
"Hanseblicke" läbi aegade parima vaatajakvoodi kogunud saate "Eestimaa
hiiglaslikud metsad" (eestikeelne tõlge kohapeal Ulvi Mustmaalt).

Ühtlasi aitäh kõigile kaadritagustele nõustajatele-abistajatele, nagu
näiteks Silja Otsarile muusikasoovituse eest, Joosep Kartaule puukoorest
laeva eest, Airi Hallik-Konnulale pannkoogi eest, Avo Väljale kiire
faktiabi eest...

Tasu täiskasvanutele 25 kr, õpilastele 15 kr, koolieelikutele tasuta

Pakume teed ja kohvi

teisipäev, 4. november 2008

Politsei uudised

Ajavahemikul 13.10.- 03.11.2008 on sisse murtud Urvaste vallas Uue-Antsla külas asuvasse majja, kust varastati külmkapp ja kaks pesumasinat.

esmaspäev, 3. november 2008

Kadripidu

Urvaste seltsimajas on reedel, 28. novembril kl 17 kogu
pere KADRIPIDU. Meisterdame, mängime ja valime
„Padjasaju" võidupadja. Pidu jätkub kohvikklubiga pillimeeste
saatel.

ISADEPÄEV

Isadepäevale pühendatud pidulik koosviibimine toimub reedel,
7. novembril kell 18.00 Kuldre Kooli aulas. Esinevad meie
väikesed ja suured tantsijad - lauljad. Külakosti toovad üllatusesinejad.
Kes nad on, see selgub kohapeal ja seetõttu tasub kindlasti
kohale tulla. Kohale tasub tulla ka meie väikeste esinejate
isadel, emadel, vanaisadel ja vanaemadel, sest lapsepõlv ja kooliaeg
saavad märkamatult kiiresti läbi ja läbi saavad ka
koolipõlve esinemised. Sööme koos isadepäeva kooki ja toimuvad
lõbusad võistlused ja mängud
Endiselt kutsume kõiki vallakodanikke kaasa lööma Aasta Isa
2008 valimisel. Oma arvamust saab avaldada raamatukogudes ja
vallasekretäri juures kuni 4. novembrini.
Seniks ilusaid sügispäevi kõigile!
Evi Zirk

neljapäev, 23. oktoober 2008

Jutuõhtu Pokumaal

Pokumaa SA ja MTÜ Hinokad kutsuvad huvilisi hingedekuu eelõhtul, 31.oktoobril kell 18.00 Pokukotta kuulama Maris Kilgi reisijuttu
TEEKOND MEHHIKO PÕLISRAHVASTE JUURDE.

Tasu täiskasvanutele 25 kr, õpilastele 15 kr, koolieelikud tasuta. Pakume teed ja kohvi.
Lisainfo tel. 529 1431

www.pokumaa.eet

teisipäev, 21. oktoober 2008

Padjasadu

Urvalinnu mänguring ja Urvaste Külade Selts korraldavad istumispatjade meisterdamise võistluse „Padjasadu“. Ise tehtud erikujulisi lastepäraseid patju läbimõõduga umbes 60 cm saab tuua Urvaste seltsimajja või Kuldre raamatukokku 10-27. novembrini.
28. novembril Urvaste Kadripeol saavad kõik pidulised osaleda lemmikpadja valimises. Peaauhind on õhtusöök neljale Nõiariigis, meisterdajate vahel loositakse välja veel Kuldre juuksuriteenus ja käsitööraamatuid.
Lisanfo Anne Klaar,
tel 5292373

Näpud tööle


Taaskord oodatakse meie valla käsitöösid Riigikogu jõulumüügile. Oma tehtud käsitööesemeid, mett ning soojas säilivaid hoidiseid saab tuua Urvaste seltsimajja kuni novembri lõpuni.
Varasematel aastatel on urvastelased pealinna saatnud peamiselt sokke-kindaid, mis on päris hästi kaubaks läinud. Proovida tasub aga põnevamate asjadegagi. Populaarsed on teesegud ja hoidised ning tänavu ostetaks ilmselt hästi ka mett.
Kindlasti tuleks hoolitseda käsitöö hea väljanägemise eest ning hoidiste puhul võiks mõelda, kuidas pakendit silmatorkavamaks muuta. Oleks hea, kui lisate tööde juurde oma nime ning summa, mida sooviksite iga asja eest saada. Kellel asjade kohaletoomise võimalust ei ole, võtke minuga ühendust!
Head meisterdamist,
Airi Hallik-Konnula

Tähistame üheskoos isadepäeva

Isadepäevale pühendatud pidulik koosviibimine toimub reedel, 7. novembril kell 18.00 Kuldre Kooli aulas. Esinevad meie väikesed ja suured tantsijad - lauljad. Külakosti toovad üllatusesinejad. Kes nad on, see selgub kohapeal ja seetõttu tasub kindlasti kohale tulla. Kohale tasub tulla ka meie väikeste esinejate isadel, emadel, vanaisadel ja vanaemadel, sest lapsepõlv ja kooliaeg saavad märkamatult kiiresti läbi ja läbi saavad ka koolipõlve esinemised. Sööme koos isadepäeva kooki ja toimuvad lõbusad võistlused ja mängud
Endiselt kutsume kõiki vallakodanikke kaasa lööma Aasta Isa 2008 valimisel. Oma arvamust saab avaldada raamatukogudes ja vallasekretäri juures kuni 4. novembrini.
Seniks ilusaid sügispäevi kõigile!

Evi Zirk

teisipäev, 30. september 2008

Hei Uue-Antsla ja Uhtjärve küla lapsed ja noored

Teeme väikse kogunemise täna 30. septembril kell 17.30 Uue-Antsla rahvamaja juures, et kuulata teie soove ja plaane, mida huvitavat tahaksite teie ette võtta ja teha.
Külaaktiiv

Teatrisse!

“Kõik aias”
Millist hinda oleksite teie nõus maksma hea elu eest? Lugu koduperenaiste üllatavatest lahendustest, maksmaks üle jõu käivaid arveid noobli elu eest heas elurajoonis.
Autor Edward Albee
Lavastaja Roman Baskin
Osatäitjad: Hannes Kaljujärv, Maarja Jakobson, Helena Merzin, Ott Sepp, Jüri Lumiste, Külliki Saldre, Merle Jääger, Riho Kütsar, Marika Barabanštšikova, Leino Rei, Margus Jaanovits, Ragne Pekarev

Etendus toimub neljapäeval 27. novembril kell 19.00 (Väljasõit Uue-Antslast orienteeruvalt kella 17-17.30 ajal. Täpsustan hiljem)
Pileti hind 85.- Lisandub bussisõidukulu, mis on umbes 50.-
Registreeruda ja teatripileti eest palun tasuda hiljemalt 15. oktoobriks. Bussisõiduraha kogun teatrisse sõidul.
Info ja piletid
Karille Bergmann tel 580 695 41

neljapäev, 25. september 2008

Meie külal oma jalgpallimeeskond.


Juba paar kuud on käinud aktiivsed küla poisid Nõiariigis jalgpalli mängimas . Algul käidi niisama lõbu pärast, nüüdseks on poistel juba oma nimega särgid ja trenni tehakse vähemalt kord nädalas. Nii on meeskond nimigi saanud FC Nõiariik.

Head seltskonnatantsu huvilised.

Oktoobrist detsembrini toimub Uue-Antsla rahvamajas seltskonnatantsude (valss, rumba, samba jne) kursus härra Reno Olle juhendamisel. Kursuse toimumiseks oleks tarvis kokku saada vähemalt 15 paari. Kõiki huvilisi ootame 30. septembril kell 17.00 Uue-Antsla rahvamajas, kus jagame täpsemat infot ja lepime kokku tantsukursuse toimumise päeva ja kellajaja, või telefonil 56954056 Aivo

teisipäev, 9. september 2008

Lähme teatrisse ?!

Millalgi visati õhku idee minna koos külarahvaga teatrisse. Praegu selleks soodne võimalus. Lisan siia kuulutuse Vanemuise kodulehelt

Vanemuise Välksõnum

Vanemuise teater korraldab kolmapäevast laupäevani suure piletisaju, mille jooksul saab osta soodushinnaga pileteid kõigile kuni 2008. aasta lõpuni toimuvatele Vanemuise etendustele.

Vanemuise müügijuhi Maarika Pokineni sõnul tehakse alanud hooaja esimese nelja kuu etendustele piletihinnas soodustust kuni 50 protsenti. “Põhimõte on ikka see, et vanemate ja vähem nõutud lavastuste piletid saavad suuremat soodustust ning uuslavastuste piletid pisut vähem,” selgitas Pokinen.

Vanemuise teatrijuhi Paavo Nõgene sõnul on algav piletisadu oivaline võimalus nendele teatrisõpradele, kes armastavad tihti teatris käia. “Nelja päeva jooksul saab teatripileteid osta valmis neljaks kuuks ette tunduvalt soodsama hinnaga kui harilikult. Samuti peaks piletisadu andma rohkem valikuvõimalusi tundlikuma rahakotiga inimestele.”

Sooduspiletid on 10.–13. septembrini müügil Vanemuise kassades ning Piletimaailma ja Piletilevi müügikohtades üle Eesti. --

Kui oleks huvilisi olen nõus piletid organiseerima. Piletid peab välja ostma kohe. Mul võimalus mõneks päevaks ka oma raha alla panna. Rääkisin ka Valdur Rootsiga, tema sõnul tuleks bussiga minek olenevalt rahvaarvust 47-66 krooni inimene (35-50 inimest).
Kuna soodusmüük algab juba homme, siis ootan võimalikult kiiresti tagasisidet (soovitavalt neljapäeva õhtuks):
-kas on huvi?
-millal võiks minna?
-mida vaadata?
Ootan ettepanekuid.
Hea oleks kui annaksite teada ka oma naabritele ja tuttavatele, kelle kontakte mul pole.
Tervitustega
Karille Bergmann
karille.bergmann@gmail.com
tel 580 695 41

kolmapäev, 13. august 2008

Reedel, 15. augustil 2008.a. kell 18.00

Urvaste Kooli võimlas

Ida Tantsukooli tasuta tänuetendus

külarahvale, kooliperele ja lapsevanemaile

Charles Perrault´muinasjutu

T U H K A T R I I N U

ainetel helilooja S.Prokofjevi muusikale loodud

lasteballeti läbimäng kahes osas.

Koreograaf ja lavastaja – Oleg Titov

Kunstnik – Liina Unt

Repetiitor – Alla Lilleorg

Kõigis osades õpilased:
Ida Tantsukool &
Tallinna Balletikool

esmaspäev, 28. juuli 2008

Kuldre kooli krossipoiss võitis Hollandis


MOTOKROSS • Võru motoklubi Sinilind ­ridadesse kuuluv üheksa-aastane Jan Jakobson võitis eelmisel nädalavahetusel ­Hollandis Emmenis toimunud motokrossil esikoha 65kuubikuliste automaatkäigukastiga tsiklite klassis.

Emmenis võistlesid 12 riigi noored, ainsa eestlastena oli võistlustules Jan Jakobson. Noore krossisõitja isa Joel Jakobsoni sõnul tuli poisile kasuks tehniliselt raske rada. „Rada oli liivane ja vihma tuli ohtralt. See tegi raja tehniliselt raskeks. Sellisel rajal tulevad Jani võimed välja. Ringrajasõit on rohkem loterii. Raskel rajal näeb, kes on teistest võimekam,” ütles ta.

kolmapäev, 23. juuli 2008

Südasuve tantsuõhtu

Reedel 25. juulil kell 20 Urvaste Uhtjärve Kõlakoja juures toimub Südasuve Tantsuõhtu.
Tantsutab ja laulutab ansambel PART'Y .

Lapsi ootab batuut, Uhtjärvel võimalus sõita kanuu, süsta või paadiga.
Üritust toetab ja toitlustab Uhtjärve Ürgoru Nõiariik.

Üritus on tasuta!

teisipäev, 22. juuli 2008

Järgmine kokkusaamine on seekord esmaspäeval 18. augustil kell 18.00. Sel korral alustame pallimänguga, peame koos nõu mida ühiselt veel ette võtta ja korrastame veidi ka parki. Õhtul süütame lõkke.
Ootame rohket osavõttu!
Uue-Antsla ja Uhtjärve küla aktiiv

Koristustalgud 22.juunil


Jaanipäevaks sai külaseltsi toel prügist puhtaks Uue-Antsla pargis asuv endine kolhoosiaegne elektrikute hoone.Loodetavasti asub kunagi valla toel selles hoones koduloomuuseum. Kui aga seda ei juhtu, on hea meel, et uskumatu kogus kila-kola sai paari päevaga koristatud. Suur tänu kõigile kaasalööjatele.

MTÜ Uue-Antsla Vanaemade nimel Ellen Varov

Ayre poes saab osta ökoasjuJuuli alguses tulid Uue-Antsla Ayre poodi müügile looduslikest ainetest valmistatud puhastusvahendid, laste meisterdamistarbed jt ökotooted. Poe perenaine Mariina Kõller oli neid siiani oma majapidamise jaoks ning mitmele tuttavalegi alailma Tartust Looduspere poest toomas käinud. Nii tekkis mõte hakata ökokaupa ka oma poes müüma, sest huvilisi võib rohkemgi olla. „Looduspere rahvas aitas asja õnnestumisele igati kaasa ja tänu nende tehtud soodustustele on mõni asi meie poes odavamgi kui Tartus,“ ütles Mariina. Huviliste puuduse üle ta ei kurtnud, ehkki harjumatu silm ei leia ökoasjade riiuleid kohe üles. Juba tuleval nädalal läheb ta uue kauba järele.Poest võib leida õlilisandiga puitpõranda pesuvahendit, pesupähkleid, nõudepesu- ja plekieemaldusvahendeid, naiste hügieenitarbeid ja muud. Tooted on peamiselt välismaised ja pisut kallimad kui tavaline kodukeemia. Siiski oli südantsoojendav näha ökoasjade riiulil ka meie oma lasteseepi ja majapidamisseepi.Mariina mõtleb aga juba ka looduslikest materjalidest mähkmete, beebi kandelinade ning looduskosmeetika müümise peale.


Airi Hallik-Konnula

laupäev, 12. juuli 2008

Meie naaberkülas Vaabinas toimub motokross Urvaste valla karikale

Esmakordselt on toimumas motokrossivõistlus Urvaste valla karikale, mis leiab aset 3. augustil Vaabina motokrossirajal.
Ürituse läbiviiaks on motoklubi "Sinlind" koostöös Urvaste vallaga. Krossile oodatakse osavõtjaid Lätist, Venemalt, Soomest ning kindlasti on kohal Eesti paremik. Krossi eesmärgiks on panna alus traditsioonilisele Urvaste valla motokrossi karika üritusele.

neljapäev, 3. juuli 2008

Selgunud on Võrumaa kaunimad kodud

Juunis selgusid konkursil „Kaunis Eesti kodu 2008” taas maakondade kauneimad
kodud. Võru maakonnakomisjoni välja valitud neli kodu, mille omanikud
on augustis kutsutud Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule, üks kodu on ka meie külast , perekond Viksoni Pihlaka talu
Urvaste vallas Uue-Antsla külas.Palju õnne ka meie poolt.

Vata ajakirja anne Nr.7/2008

Ajakirjas Anne 5 lehel Juulikuu numbris meie küla Turismitalust juttu.

esmaspäev, 30. juuni 2008

AEG MEIE KAUNID KODUAIAD ÜLE VAADATA

Kätte on jõudmas südasuvi ja meie koduvalla ilusad koduaiad on õieehtes. Juulikuu esimesel poolel on plaanis nad kõik üles leida. Eelnevalt võtame pererahvaga ühendust ja lepime külastusaja kokku. Tänulik ollakse info eest siiani tunnustamata aedade ülesleidmisel. Kui keegi kodukaunistajatest soovib ise olla aedade külastajate hulgas, siis tuleb sellest teada anda. Seekord on üles seatud tingimus igale kaunile koduaiale: KORRAS PEAB OLEMA PRÜGIMAJANDUS!

Vallaleht

Uus vallalehe toimetaja on meie külast Karille Bergmann.
Kui Teil on lehe jaoks infot:

Toimetaja Karille Bergmann
tel 580 695 41
karille.bergmann@gmail.ee

24 juunil toimus Uue-Antsla pargis jaanipäev


24. juunil toimus Uue-Antsla rahvamaja lähedal Uue-Antsla vanaemade ja külarahva korraldatud vana-aja stiilis jaanipäev. Vaatamata vihmasele ilmale, eelmisel õhtul toimunud suurematele jaaniüritustele ja järgnevale tööpäevale kogunes rahvast tublisti. Kuigi pidu oli välja reklaamitud Uhtjärve ja Uue-Antsla külade jaanipäevana, oli kohaletulnuid üle valla.
Jaanipeo tarvis tehti talgute korras valmis lõkkeplatsi ase ning rahvamaja ette aeti püsti lipumast.
Peo kuulutasid avatuks külavanem Madis Ingver ja Aivo Männiste.
Algatuseks ja peole hoo sisse lükkamiseks tantsis vihma trotsides valla segarahvatantsurühm, millele järgnes Peeter Lindsaare jutu põhjal Riina Ermeli poolt lavale säetud näitemäng lugemaõppimisest. Osades Riina Ermel, Vaike Põldsepp ja Aivo Männiste.
Vana-aja kombe kohaselt peab jaanitule süütama küla väärikaim inimene, selleks siis sel korral Uue-Antsla ja Uhtjärve külavanem Madis Ingver. Kui lõke oli jõudu kogunud ja korralikult põlema läinud, pidid kõik kohalolnud vana kombe kohaselt käima päripäeva kolm tiiru ümber lõkke.
Nagu jaanipäevale kohane peeti lõbusaid sportlikke võistlusi, mille auhindadeks olid kindad-sokid, kaltsuvaibad ja linased nukukesed. Toimus ka sõnajalaõie otsimine. Selle tarbeks oli “sõnajalaõis” pargi alla ära peidetud, leidjale oli auhinnaks samuti käsitöönukk. Õhtu jätkus Tiiu Kunguse eestvedamisel rahvalike tantsudega.
Nõiariik kostitas peolisi nõgesesupiga, samuti ei puudunud laualt koduõlu ja kali ning külarahva toodud suupisted.
Pillimängu eest oli palutud hoolt kandma Uhtjärve küla pillimees Igor Rimm, kes vihma eest kaitset otsides mängis lõõtsa rahvamaja avatud aknal istudes.
Tänud kõigile kes hoolitsesid peo kordamineku eest ja ka teile kes peol osalesid.
Uue-Antsla ja Uhtjärve küla aktiiv

Täname häid inimesi, kes annetasid jaanimängude auhindadeks oma käsitöid. Suurimad tänud teileAino Värton sokkide-kinnaste eest,Jevgenia Jallai (Kuldrest) sokkide-kinnaste eest,Õie Mäeväli (Antslast) omakootud vaiba eest. Nukud valmisid Uue-Antsla Vanaemade näputööna 70-80 aasta vanusest linast, mille annetas Kalju Lusbo. Aitäh!
EllenVarje

Vallavolikogus 04. juunil

Algatati ehitise peremehetuse väljaselgitamise
menetlus. Hinnata ja võtta arvele peremehetu ehitisena
Urvaste vallas Uue-Antsla külas Uue-Antsla pargi territooriumil
paiknev hoone (elektrikute maja). Nimetatud
ehitiste hooldajaks määrata MTÜ Uue-Antsla Vanaemad.

esmaspäev, 26. mai 2008

Vana-aja Jaanipäev

Uue-Antsla ja Uhtjärve küla vana-aja stiilis

J A A N I P Ä E V

24. juunil algusega kell 18.00 Uue-Antsla rahvamaja juures

  • Vana-aja mängud
  • Ennustamised
  • Sõnajalaõie otsimised
  • Jaanituli
  • Pillimees
  • Kindlasti veel muudki huvitavat

Kaasa piknikukorv (vahva oleks kui seal leiduks näiteks omatehtud saia-leiba, sõira, suitsuliha, soolaube, soolakurki vm talutoitu).

Võimalusel tulla rahvariietes või rahvuslikes riietes.

Palve külaelanikele, kellel on soov ja võimalus toetada jaanipäeva üritust auhindadega (millegi oma valmistatuga), võtke ühendust Varje ja Elleniga või toimetage auhinnad nende kätte hiljemalt 15. juuniks

Ootame aktiivset osalemist, teeme ise oma peo mõnusaks!

III Koosolek

18. mail toimus kolmas külakoosolek. Plaanis oli ka pärast koosolekut pargialust koristada ja lõkkeplatsile kive paika panna. Kahjuks selle plaani rikkus ära vihmasadu. Koosolekul otsustati moodustada küla MTÜ, seda enamasti selle tarbeks, et oleks võimalik erinevatest fondidest rahasid taotleda. Kohalolnud otsustasid ka paluda külaelanikel külaelu toetuseks iga külaliikme käest 10.- krooni aastas ühisürituste ja omaosaluste tarbeks. Raha hakkab koguma valla pearaamatupidaja ja külaaktiivi liige Liina Tell.

Teatavaks tehti ka külaaktiivi liikmed: Uue-Antsla külast Anti Värton ja Liina Tell ning Uhtjärve külast Karille Bergmann ja Tiina Neeve

Otsustati ka teha vallavalitsusele kaks kirja: Uue-Antsla pargi aluse maa omandiküsimuste kordaajamine; Uue-Antsla bussijaama taguse lagunevate hoonete peremeeste ülesleidmine. Muret tekitasid ka hooned, milledel on hooletud peremehed. Lagunedes riivavad need silma ja kergesti ligipääsetavuse tõttu on ka ohtlikud. Otsustati peremeestega nõu pidada ja vajadusel ka talgute korras appi minna.

Üheks päevakorrapunktiks oli valla poolt eraldatava kandiraha kasutamine ja edasine tegutsemine.

Otsustati alustada jalgpalli- ja võrkpalliplatsi tegemisega, purskkaevu puhastamise ja kordategemisega ning korraldada 24.juuni kell 18.00 vana-aja stiilis külajaanipäev. Mõtiskleti ka Devoni liivakivi paljanditele juurdepääsuks võimaluste loomise ja selle juurde viiva viida paigaldamise üle.

Järgmine talgupäev saab toimuma 15. juunil kell 10.00 ja seejärel kell 12.00 külakoosolek. Valmistume jaanipäevaks.

Uudised

Nädalapäevad hiljem käis rahvamaja juures kaevamistöö. Aivo Värton organiseeris kopa ja selle abiga sai tehtud süvend lõkkeplatsi tarvis. Välja tõmmati ka rahvamaja nurga taga olnud suur känd. Aivo tõi kohale ka suuremaid ja väiksemaid maakive, milledega tuleb nüüd lõkkeplats ääristada. Aivo Männiste ja Vaike Põldsepp tegid sellega ka algust. 11. mai paiku otsustas aga lõkkeplatsi juures olnud teadmata-tundmata seltskond paika pandud kivid lõkkeplatsi juurest eemale nihutada. Kurb kui külarahva jõududega tehtut hakatakse rikkuma ja lõhkuma.

Jüripäev Uue-Antslas

23. aprilli õhtul pidasime Jüripäeva. Õhtul kell kaheksa süütasime tule. Enne kella kaheksat olid lõkkeplatsi juurde kogunenud Uue-Antsla noored, kes kahjuks lahkusid kui külarahvas kogunema hakkas. Tore oleks olnud teada saada ka nende soovidest ja plaanidest ning kutsuda neidki ühistegemistes osalema. Esialgu oli rahvast vähevõitu, kuid õhtu edenedes kogunes meid juba rohkem. Koos räägiti uudiseid ja peeti plaane

II Koosolek

20. aprillil toimusid Uue-Antsla rahvamaja juures koristustalgud. Tublide abilistega sai riisutud rahvamaja ümbrus ja kogutud pargi alt materjali jüritule tarvis. Lõkkeplatsi juurde veeti ka pargi alt suuremad maakivid, et nendest teha lõkkeplatsi ümbrus. Päev lõppes ühise jäätisesöömise ja limpsujoomisega. Vaike võlus välja ka reedeõhtusest peost ülejäänud koduõlle.

Suured tänud teile:

Sirje Aader

Vaike Põldsepp

Aivo Männiste

Anti Värton

Jarnila Raudsepp

Kevin Värton

Liina Tell

Sirli Merimets

Silvia Ingver

Maikel Ingver

Henn Bergmann

Karlo Bergmann

Kairo Bergmann

Hanna Bergmann

Karille Bergmann

Madis Ingver

laupäev, 10. mai 2008

Külakoosolek

Tuletame meelde, et 18.mail toimub külakoosolek. Peale koosolekut on plaanis tunnine kultuurimaja ümbruse korrastamine. Ootame rohket osavõttu!

Koolituspäev

Laupäeval 10.mail toimus Nõiariigis õppepäev. Martin õpetas külavanemale ja tema abidele Uhtjärve ja Uue-Antsla kodulehekülje kasutamist. Koos tutvuti kodulehe koostamise võimalustega.

Saatke uudised ja teated Madisele, madis.ingver@mail.ee, et neid lisada kodulehele.

Ootame aktiivset osavõttu!

esmaspäev, 5. mai 2008

Meie külavanem käis Loosil

18. aprillil oli Vastseliina vallas Loosil Võrumaa IV Külade Päev. Lektor Silva Anspal rääkis teemal „Kas positiivne olla on raske?”. Kuulati ja tehti ettepanekuid Leader-programmi kogukonna meetme kohta. Meelelahutust pakkusid kohalik noor lauljatar, Loosi naljanaised ja tipp-poliitikud oma debatiga katuserahade teemal. Urvaste vald oli suhteliselt väikesel üritusel esindatud tervelt 5 inimesega (Aivo Männiste, Karille Bergmann, Madis Ingver, Airi Hallik-Konnula, Mariina Kõller) ning paistis silma keskmisest noorema meeskonna poolest.

Uue-Antsla rahvamaja isetegevuslased külas Rõuge rahvamajas

Varakevadiselt ilusal 5. aprilli õhtul käisid Urvaste valla ja Uue-Antsla rahvamaja isetegevuslased külas Rõuge rahvamajas, viimas kevadist külakosti laulu ja tantsu näol Rõuge valla rahvale. Peoõhtul esinesid Urvaste naisansambli tublid lauljad, alati rõõmsameelsed Urvaste valla segarahvatantsurühma tantsijad, tantsuks mängis Uue-Antsla rahvamaja levimuusikaansambel Part’y oma uue kavaga. Tahaks siiralt tänada kõiki lauljaid, tantsijaid ja pillimehi. Oli tore peoõhtu. Jääme pikisilmi ootama Rõuge isetegevuslaste vastukülaskäiku, mis peaks toimuma juba sügisel. Nii et jälgige reklaami ja tulge uudistama, millega tegeleb Rõuge rahvas. AIVO MÄNNISTE

Uue-Antsla pood sulgus vaid üheks päevaks

1. aprillil oli Ayre pood Uue-Antslas suletud, kaupluse eksisteerimise ajal (16 aastat) esimest ja seni ka viimast korda. Mõningatel hinnangutel oli tegemist lihtsalt aprillinaljaga, sest järgmisel päeval oli pood taas avatud. Eelnev kuulutus vallalehes vihjas otseselt lõplikule sulgemisele, süüdistades selles ka vallavalitsuse poolset ebavõrdset kohtlemist ettevõtluses. Vallavanem Lembit Luts vastas vallalehe pärimise peale, et tema eriti sellest süüdistusest välja ei teinud, sest vallamajas pole ühtegi ettevõtlusvaenulikku otsust tehtud. Poe omanik Peeter Tarikas palub vabandust, et inimestele jäi kuulutusest mulje, nagu suletaks pood lõplikult.

MARGUS KONNULA

Emadepäev

Emadepäevale pühendatud õhtu toimub 9. mail kell 19.00 Uue- Antsla Rahvamajas. Seekord on tegemist väikese juubeliga, sest viiendat korda valime Urvaste valla Aasta Ema. Selle väga auväärse tiitli omaniku leidmisele kutsume kõiki kaasa aitama. See ei tohiks raske olla, sest tublidest emadest meil puudust ei ole. Oma valikut saab teha raamatukogudes, raamatute laenutuspunktides ja koolimajas 5. maini. Õhtu meeleolu loob Toivo Nikopensius oma lauludega. Üllatusesinejad pakuvad seekord veidi tõsisemat, ehedat, kaunist muusikat, mida hing just sellel õhtul võib ihaldada. Kaetud on kohvilaud, võimalik ka laudade broneerimine. Kaunist maikuud kõigile!

EVI ZIRK

kolmapäev, 9. aprill 2008

Nõiariigist Õhtulehes


Anti Värton lisab räimele sidrunilõike ja värsket oregaanot. Räimefileedel määrib kõhud sulatatud juustuga, seejärel paneerib pihve riivleivas.

Tulemuseks täiesti teistmoodi maitse – Eesti rahvuskala uues kuues ei jää maitselt alla ahjulõhele.

"Mis tahes räimetoidu valmistamisel on kõige tähtsam, et kala oleks värske," rõhutab Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi peakokk Anti Värton . Noor mees on kokana töötanud Tartus Wilde kohvikus ning reisilaevadel Victoria ja Regina Baltica, kus kalaroogasid valmistati peamiselt lõhelistest ja heeringast. Ise armastab Värton üle kõige karpkala ja suitsuangerjat.

Räime vaatab ta teise pilguga alates eelmisest aastast, kui see eesti rahvuskalaks kuulutati. "Räimekotlette ja juustutäidisega pihve pakkusime Nõiariigi külastajatele eelmisel kevadel. Söödi, kiideti ja telliti lisa!"

Räim sidruniga, miks ka mitte!

Kuigi räimi on hea puhastada kääridega, eelistab Värton korralikku nuga, räimede fileerimine on korralik käsitöö.

Paljud perenaised aga eelistavad räimedele selgroo sisse jätta: ahjus küpsetamisel pole mõtet selgroogu eemaldada (ahjupannile natuke õli, puhastatud räimed hõõruda soolaga, peale raputada hakitud tilli, soola ja pipart). Ka muna- ja jahusegus veeretatud räimedel võib "kondid" sisse jätta.


Fileerimisest ei pääse aga juhul, kui teil on plaanis rahvuskalast suppi keeta või pihve küpsetada. Äsjapüütud räime on raskem fileerida, kuid sisemaa turgudel trehvab nii värsket kala harva.

Nõiariigi köögi peakokk ei kiirusta puhastatud räime kohe potti ega pannile panema. Väike kala küll, aga Värtoni jaoks maitselt pisut vänge. Seepärast saab kergsoola pandud räim kihtide vahele sidrunilõike ja peale väikese vajutise.

Peanõid Uhti kalasupi tarvis keedetakse rullikeeratud räimefileed muudest komponentidest eraldi. Nagu kruubid, muudaks ka räimede keeduleem supi häguseks. Selge supi nimel nähtud vaev on igal juhul seda väärt.

Harilik pune kalasupi peal ja porru leeme sees on huvitavam maitseelamus kui loorber või roheline sibul.

Värton jätab teistestki räimetoitudest eestlasele harjumuspärase loorberi kõrvale. Pipra ja sibulaga on ta samuti kokkuhoidlik.

Riivleib ei tapa räime

Sarnaselt seaprae ja mulgikapsastega kuuluvad eesti kööki ka räimepihvid. Värton annab neilegi tavalisest särtsakama maitse. Merevaigu asemel võib kasutada maitsestatud toorjuustu, kahe filee vahele panna sidrunit või porrurõngaid.

Paneerimiseks kasutatud riivleib annab efektse tulemuse. Kui muna ja jahu sees veeretatud kala sarnaneb enamasti ikkagi tainasse käkitud ampsuga, kus on raske tuvastada kala maitset, siis riivleib ei tapa räime. Pigem annab omapärase järelmaitse ning sunnib vaagnalt lisa tõstma.

Rump-Pumpeli räimekotlettide algidee pärineb Anti Värtoni lapsepõlvekodust. Räimetoite ja kalakotlette valmistas ema, neid toite sõi terve pere hea meelega. Aja jooksul on peakokk emalt päritud retsepti omalt poolt täiustanud. Räimed on seltsiliseks saanud soolaseeni ja mõne kartuli, kõik komponendid tuleb lasta läbi hakklihamasina. Lõpptulemus on uskumatult hea, kuigi retsepti üles märkides kerkis kulm üllatusest – tont seda Nõiariigi kokka teab, kuidas räim kohalike seentega kokku klapib. Klapib küll, ja kui ei teaks, ei oskaks arvatagi, millest kotletid tehtud on!

Marineeritud räimedele annavad värvi punase sibula rattad. Külmmeetodil valmistatud marinaadi hulka on lisatud pisut toiduõli, see teeb marinaadi pehmemaks ja räimed veelgi maitsvamaks. Kindlat soola- ja suhkrukogust marinaadi jaoks Värton ei anna: "Usaldage oma maitsmismeelt, improviseerige!" Igal juhul tuleb kodus räimi marineerida just sellise retsepti järgi, mis teie perele meeldib.

Saladuseks jääb Nõiariigi leivakeste täpne retseptki – nende tainas on segatud Veski-Mati mitmeviljajahust, lisatud seemneid ning ürte. Ja midagi imetabast, mis teeb leivakesed eriliseks.

Peanõid Uhti kalasupp

Vaja läheb: 300 g värskeid räimi, 200 g pariisi kartuleid (või 2–3 keskmist kartulit), 1 keskmine porgand, 100 g juursellerit, 50 g odrakruupe, 10 cm jupp porrut, pool sidrunit, 4 vutimuna (või 2 kanamuna), serveerimiseks värsket punet, tilli, soola.

Valmistamine: Keeda kruubid eraldi nõus poolpehmeks. Fileeri räimed, lõika selja pealt pikuti pooleks, puista peale soola ja pigista sidrunist mahla. Lase vähemalt 30 minutit seista. Keera poolfileed rulli – rullid kinnita puutikuga. Keeda räimerulle väheses soolvees 5 minutit. Riivi porgand ja juurseller jämedal riivil, haki porru ning kuumuta kergelt õlis. Keeda supikartulid puljongis poolpehmeks, lisa leemesse nõrutatud keedetud kruubid ja porgandi-, selleri-, porruribad, viimasena räimerullikesed. Maitsesta. Serveeri keedetud vutimunapoolikutega või viilutatud kanamunaga. Puista peale hakitud tilli.

Sortsi juustune räimepihv

Vaja läheb: 500 g värsket räimefileed, 1 karp kukeseenemaitselist Merevaiku, paneerimiseks riivleiba, maitsestamiseks jahvatatud pipart, küpsetamiseks õli.

Valmistamine: Määri räimefileele sulatatud juustu, tõsta kaks fileed kõhtupidi kokku. Paneeri riivleivas, küpseta pannil õlis kahelt poolt kenasti pruuniks. Serveeri räimepihve kuumade keedukartulitega, maitsenaudingut suurendab seenekaste.

NB! Peakokk valmistas kuivatatud puravikest rõõsa koore baasil hõrgu kastme. Puravike puudumisel võid kasutada müügil olevaid kukeseenekastmeid.

Rump-Pumpeli räimepallike

Vaja läheb: 500 g räimefileed, 300 g külmi keedetud kartuleid, 200 g soolaseeni, paneerimiseks riivleiba, küpsetamiseks toiduõli.

Valmistamine: Külmad keedukartulid (soojad kartulid jäävad liimjad!), räimefileed ja soolaseened lase läbi hakklihamasina. Sega massi korralikult, soovi korral maitsesta pipra ja värskest sidrunist pressitud mahlaga. Veereta väikesed pallikesed või vormi neist kotletid. Prae õlis või tõsta kalapallid õliga määritud ahjuvormi ja küpseta 200kraadises ahjus 40 minutit. Serveeri kuumalt kartulipüree või ahjukartulite ja heleda puravikumaitselise kastmega. Sama hästi sobivad Rump-Pumpeli pallikesed ka külmlauale ja piknikukorvi.

Musta kassi kiusatus

Vaja läheb: 600–700 g räime-fileed, kaks keskmist punast sibulat, marinaadi valmistamiseks äädikat, suhkrut, soola, tilli, 2 sl toiduõli.

Valmistamine: Lao räimefileed kaussi kihiti punase sibula rõngastega, soovi korral võid fileed ka rulli keerata ja need nelgitera või puutikuga kinnitada. Keeda ja jahuta vesi, valmista sellest marinaad. NB! Ära unusta lisamast suhkrut ja õli.

Lase kalal marinaadis vähemalt 24 tundi tõmbuda. Tahe suutäis sobib nii eelroaks kui ka kuumade keedukartulite juurde koos munavõiga.


Allikas: SL Õhtuleht
Kaja Roomets

Esimene külavanem - Madis Ingver


Pühapäeval 6. aprillil toimunud Uue-Antsla ja Uhtjärve külakoosolekul valiti pärast taasiseseisvumist Urvaste valla esimest külavanemat. Valimise ajal oli kohal 21 külaelanikku ( 6 Uhtjärvelt ja 15 Uue-Antslast).11 poolthäälega osutus valituks Uue-Antsla küla elanik Madis Ingver. Samas valiti ka kaks külaaktiivi liiget- Uue-Antslast Anti Värton ja Uhtjärvelt Karille Bergmann. Kuna aktiiv koosneb lisaks külavanemale veel neljast liikmest, siis kaks liiget oma meeskonda saab valida vastne külavanem ise.
Koosolekul mõeldi palju küla heakorra peale. Silma riivavad lagunevad hooned, millede peremehed on kadunud või ei näita heaperemehelikku suhtumist neisse. Avaldati soovi sügisest alustada rahvamajas seltskonnatantsu õppimist.
Esimeseks ühistegevuseks otsustati kokku tulla pühapäeval 20. aprillil kell 10.00 Uue-Antsla rahvamaja juurde ümbrust koristama saamaks jüritule tarvis materjali ja tegemaks lõkkeaset.
Kaasa võtta reha ja hea tuju ning tahe osaleda koostegemistes.
Tänu Aivo Värtonile on Uue-Antsla ja Uhtjärve külal olemas kodulehekülg blogi näol (www.2kyla.blogspot.ee). See hakkab kajastama külaelusündmusi ja külaelanikule vajalikku infot.
Järgmine külakoosolek toimub 18. mail kell 12.00 Uue-Antsla Rahvamajas. Sellel korral peame plaane mida ja kuidas koos teha.
KARILLE

KÜLAVANEMA PÖÖRDUMINE
Tere Uue-Antsla ja Uhtjärve külaelanik!

Olen Madis Ingver ja mul on heameel teatada, et mind on valitud Uhtjärve ja Uue-Antsla külade külavanemaks.
Elan Uue-Antslas. Peres kasvab kaks toredat last. Kooliteed alustasin Kuldres, seejärel asusin õppima Vana-Antsla Põllutöökooli talumajanduse kursusele. Töötanud olen OÜ Vaabina Piim kombainerina, OÜ Kuldre Teenus lukksepana, saetööstustes, OÜ Antsla Innos sadulsepana. Praegu töötan oma loodud OÜ-s Targama, mis tegeleb kaevetööde, torusüsteemide ja üldehitusega.
Minu nägemus Uue-Antsla ja Uhtjärve ühisest arengust.
Ma usun, et me leiame üheskoos paljudele probleemidele lahenduse, mis on seotud nii Uhtjärve kui Uue-Antsla külaga. Ma tahan loota, et kui järgmine külakoosolek toimub, on osavõtjaid ja hakkajaid inimesi rohkem, sest paljus tuleb meil omal käed külge lüüa.
Plaanis on rajada kultuurimaja juurde parki lava, kus saaksime pidutseda ja muid üritusi läbi viia. Vaja oleks ka suuremat rakendust kohalikule kultuurimajale ja seal asuvatele ruumidele. Näiteks rohkem huviringe.
Nägemus on ka pargis asuvast võrkpalliplatsist ja jalgpalliväljakust. Olla võiks valgustatud jooksurada, mis oleks piisavalt lai, et talvel saaks kasutada ka suusatamiseks.
Heakorratööna on kavas ehitada lõkkeplatsi ümber väikene kivimüür ja renoveerida rahvamaja ees olev purskkaev. Rahvamaja ees võiks olla lipuvarras. Olema peaks ka rahvakiik ja tuleks paigaldada infotahvel, kus oleks kaart pargist ja seal asuvast.
Siinkohal olekski õige aeg kutsuda Sindki, külaelanikku, ulatama oma abistavat kätt ja panema õlga alla Uue-Antsla ja Uhtjärve külade arengule. Ootan teilt positiivset mõtlemist ja suuremat tahet ja abivalmidust küla arengu suhtes, samuti ka kõiki häid ja võib-olla esialgu ulmena tunduvaid ideid, mida üheskoos ellu viia.
Oodatud on ka külaeluga seotud probleemid.
Minu telefoninumber on 52 28 704

Lugupidamisega teie külavanem Madis Ingver

teisipäev, 1. aprill 2008

Teade

Ebavõrdse kohtlemise tõttu ettevõtluses Urvaste
Vallavalitsuse poolt, on 1. aprillist k.a Ayre Pood
suletud.
Lähim kauplus autokauplus.
Peeter Tarikas.

esmaspäev, 24. märts 2008

Uue-Antslale ja Uhtjärvele tuleb ühine külavanem1. märtsil Uue-Antsla rahvamajas Uue-Antsla ja Uhtjärve küla koosolekul arutleti külavanema valimise ja küla arendamise üle. Kohale oli tulnud 21 inimest; 8 Uhtjärve ja 13 Uue-Antsla küla elanikku.
Kuigi Uue-Antsla ja Uhtjärve küla probleemid tunduvad olema erinevad, otsustati siiski valida ühine külavanem. Külasid ühendavad pikaajalised traditsioonid, arengukavagi on 2005 aastal kirjutatud kahe küla peale. Samuti on Uue-Antsla rahvamaja ja park heaks kokkukäimise kohaks mõlemale külale. Uhtjärve külal pole sellist kohta kõrvale pakkuda ja tekib küsimus, kas see ongi otstarbekas. Uue-Antsla küla arendamise eelistamise peaks vältima külavanemale abiks ja käepikenduseks valitav külaaktiiv, kus saab olema kummastki külast kaks inimest.
Järgmine koosolek tuleb pühapäeval 6. aprillil kell 12.00 Uue-Antsla rahvamajas, et valida külavanem ja külaaktiiv. Seniks mõelge välja oma külavanema kandidaat, võib seada ka ise end üles. Kindlasti peab olema kandidaat nõus seda usaldusametit vastu võtma. Samuti on oodatud külaaktiivi kandidaadid. Lõplik sõna külaaktiivi kokkupanemisel jääb siiski valitud külavanemale. Külavanema eesmärgiks on olla lüliks küla ja vallavolikogu vahel.
Küla arengueelistuste ja tulevikupildiga tutvumine tekitas elava arutelu selle üle, mida tahetakse näha Uue-Antsla ja Uhtjärve külas. Tekkisid mõtted, kuidas levitada infot ja kus võiks olla üleval infotahvlid. Pakuti välja, et rahvamajas võiks tegutseda huviringid kõigile - sülelastest eakateni. Tulevikku näikse olema ka kinonäitamise taastamisel rahvamajas. Selleks on võimalik fondidest taotleda toetust. Selleks, et erinevatest fondidest rahasid saada, pole tarvis suurt küla, peab vaid olema kokkuhoidev külakogukond ja head ideed. Arengukava täiendamiseks on oodatud igasugused külaelanike mõtted, olgu nad esialgu kui utoopilised tahes. Järgmisel koosolekul mõtisklemegi selle üle - kuhu ja kuidas edasi.

KARILLE BERGMANN